02 03 04

Primarna ratarska proizvodnja

  • proizvodnja merkantilne pšenice
  • proizvodnja merkantilne soje
  • proizvodnja merkantilnog kukuruza
  • proizvodnja šećerne repe
  • proizvodnja uljane repice
  • proizvodnja bele slačice

Trgovina na veliko i malo:

  • mineralna i folijarna đubriva
  • pesticidi
  • semenska roba

Ugovaranje ratarske proizvodnje i vršenje usluga

Idi na vrh